Communiqué Golf4Jaimy dag 

Lions Kwartier van Arnhem heeft een nieuwe website: Lionsgolfdag.org Hier is al onze informatie te vinden over de Warsteiner Golfdag op dinsdag 3 september 2019 op Landgoed Welderen.

Arnhem, 17 juli 2019 

Communiqué Golf4Jaimy dag 

De afgelopen jaren is op Landgoed Welderen door De Lions Club Kwartier van Arnhem met groot succes de Golf4Jaimy dag georganiseerd. Deze dag staat altijd in het teken van de Stichting Jaimy van Boxel en sinds 2017 ook de Stichting Gaandeweg. Beide stichtingen zetten zich in voor het welzijn van kinderen met kanker. Voor 2019 staat de golfdag gepland op dinsdag 3 september. 

De Lions Club Kwartier van Arnhem draagt zowel de stichtingen als de sponsoren, deelnemers en andere betrokken bij de dag een warm hart toe. Naar beide dragen wij bovendien een grote verantwoordelijkheid. In dit kader stelt De Lions Club Kwartier van Arnhem voorwaarden waaraan stichtingen dienen te voldoen. Helaas konden wij voor dit jaar niet vaststellen dat de Stichting Jaimy nog aan deze voorwaarden voldoet. Het bestuur van De Lions Club Kwartier van Arnhem heeft daarom moeten besluiten in 2019 geen bijdrage te verlenen aan de Stichting Jaimy van Boxel. 

Onder de naam Warsteiner Lions Golf Dag 2019 zal op 3 september de golfdag wel gewoon doorgang vinden. De opbrengst van deze dag zal ten goede komen aan de Stichting Gaandeweg. Deze stichting organiseert korte vakanties voor gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker. 

Als u wilt reageren of u wilt dat er persoonlijk contact met u wordt opgenomen laat dan een bericht achter via dit e-mailadres

Het bestuur van De Lions Club Kwartier van Arnhem

lOGO lkva